Historické dokumenty

Sbíráme také historické dokumenty vztahující se k autoveteránům:

Řidičský průkaz z roku 1922

Řidičský průkaz z roku 1939

Řidičský průkaz z roku 1967

Výkres per Aero

Typové listy

Letáky – brožurky